Ανακοίνωση για 5% - 16/05/2024

ΕΞΕ - 49753 - 2024 - Υποβολή ηλεκτρονικού Μηχανογραφικού Δελτίου για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψηφίων που πάσχουν από σοβαρές παθήσε.pdf