Κωδικοί για μηχανογραφικά 2024

Oι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι Πανελλαδικών Εξετάσεων 2024, οι απόφοιτοι που θέλουν να καταθέσουν Παράλληλο Μηχανογραφικό Δελτίο (Π.Μ.Δ.) για εισαγωγή στις Δημόσιες Σ.Α.Ε.Κ. (πρώην Ι.Ε.Κ.) καθώς και οι υποψήφιοι για το 10%  πρέπει να προσέλθουν στο Λύκειό μας, για να αποκτήσουν προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password), προκειμένου να υποβάλλουν το Μηχανογραφικό τους από την Πέμπτη 20 Ιουνίου ως και την Παρασκευή 28 Ιουνίου 9:00 - 12:00.


Επισημαίνουμε την ανάγκη το password να δημιουργείται και να καταχωρίζεται αποκλειστικά ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΔΙΟ τον υποψήφιο, καθώς είναι ΑΥΣΤΗΡΑ προσωπικό.