Οδηγίες Υγειονομικών εξετάσεων ΤΕΦΑΑ 2024

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΕΦΑΑ - ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΚ_ΕΤΟΣ 2024-25.sign.pdf