ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΕΦΑΑ

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας, σε συνεργασία με το Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας, κατάρτισε πρόγραμμα προσέλευσης των μαθητών-τριών, με σκοπό τη διευκόλυνση στη διαδικασία των ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ που είναι  απαραίτητες για την εισαγωγή τους στα ΤΕΦΑΑ.

 

ΓΕΝ.ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

Ø  ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ

*Δευτέρα 20.27/05 και 03.10/06  ώρα 11.30  μέχρι 5 υποψήφιοι/ες.

*Παρασκευή17.24.31/05 και 07.14/06 ώρα 12.00  μέχρι 5 υποψήφιοι/ες.

Ø  ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ

*Τετάρτη 22.29/05  και *Παρασκευή 17.24.31/05 ώρα 12.30  μέχρι 5 υποψήφιοι/ες.

*Μόνο αυτές τις ημερομηνίες.

·         Έκδοση και παραλαβή Παραπεμπτικών για τις Ακτινογραφίες FACE  στο Κέντρο Υγείας Καβάλας (πρώην ΙΚΑ), και την 1η ΤΟΜΥ Καβάλας (συστεγάζεται στο Κέντρο Ψυχικής Υγείας στον Άγιο Λουκά).

·         Οι Ακτινολογικές εξετάσεις θα γίνονται  στο ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ, και στο Κέντρο Υγείας Καβάλας.

·         Απαραίτητη η προσκόμιση μικρής φωτογραφίας του ενδιαφερόμενου για την ακτινογραφία θώρακα FACE.


·         Για την έκδοση και παραλαβή των παραπεμπτικών δεν είναι  αναγκαία η παρουσία των υποψηφίων.

Το χρονικό διάστημα ιατρικών εξετάσεων για το κάθε Σχολείο  είναι το ακόλουθο:

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ

17/05 ΓΕΛ ΚΡΗΝΙΔΩΝ,ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ,ΓΕΛ Ν.ΠΕΡΑΜΟΥ.

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ

17/05  ΓΕΛ ΚΡΗΝΙΔΩΝ,ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ,ΓΕΛ Ν.ΠΕΡΑΜΟΥ

 

ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ

 

ΞΕΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΥΠΕΥΘ.ΦΑΣΧΑ ΔΔΕ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΤΗΛ 2510291543