Δικαιολόγηση απουσιών

Αγαπητοί Γονείς και Κηδεμόνες!

Σας ενημερώνουμε ότι από φέτος καταργείται η διάκριση των απουσιών σε δικαιολογημένες και αδικαιολόγητες, ενώ το όριο των απουσιών για να θεωρηθεί επαρκής η φοίτηση του μαθητή παραμένει στις 114, χωρίς να απαιτείται καμία δικαιολόγηση.

Επιπλέον, και μόνον για τη φετινή σχολική χρονιά, δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές που γενικός μέσος όρος της προφορικής τους βαθμολογίας είναι τουλάχιστον (15) να έχουν όριο απουσιών 164, υπό προϋπόθεση ότι δεν έχει γίνει χρήση περιπτώσεων απουσιών που δεν λαμβάνονται υπ' όψιν για το χαρακτηρισμό της φοίτησης. Προσοχή όμως! Οι πάνω από τις 114 απουσίες πρέπει να να δικαιοληθούν με ιατρική βεβαίωση.

Να γνωρίζετε ότι, όταν απουσιάζει μαθητής, ο γονέας/κηδεμόνας του είναι υποχρεωμένος να ενημερώνει άμεσα το σχολείο για το λόγο της απουσίας του.