«Έμφυλη βία: Με το βλέμμα στραμμένο στη νέα γενιά»

Δράση ευαισθητοποίησης, ενημέρωσης και πρόληψης με τίτλο «Έμφυλη βία: Με το βλέμμα στραμμένο στη νέα γενιά» πραγματοποιήθηκε για τους μαθητές και τις μαθήτριες της Α’ τάξης. του Γενικού Λυκείου Κρηνίδων από την κοινωνιολόγο και τη νομική σύμβουλο του Συμβουλευτικού Κέντρου Γυναικών του Δήμου Καβάλας.

Πολλαπλά τα οφέλη για τη μαθητική κοινότητα καθώς η αντιμετώπιση της έμφυλης βίας και ειδικότερα η βελτίωση της γνώσης σχετικά με το θέμα είναι από τις βασικές προϋποθέσεις για την επίτευξη της ισότητας μεταξύ των φύλων. Οι μαθητές και οι μαθήτριες ενημερώθηκαν για τις μορφές βίας, όπως ορίζονται στη Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης ,η οποία επικυρώθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης το 2011, που αφορά την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών, και γνώρισαν τις διαφορετικές μορφές της ενδοοικογενειακής βίας , που συνίστανται ως εξής:

Οι μαθητές και οι μαθήτριες της Α΄Τάξης συμμετείχαν στη διαδραστική συζήτηση με το ειδικό επιστημονικό προσωπικό του ,Συμβουλευτικού Κέντρου Γυναικών του Δήμου Καβάλας, προβληματίστηκαν και εμπέδωσαν τις έννοιες του αυτασεβασμού και του αλληλοσεβασμού ως βασικές αξίες για την προάσπιση των αναφαίρετων δικαιωμάτων τους.

Η Εκπαιδευτική και μαθητική κοινότητα του ΓΕ.Λ Κρηνίδων συγχαίρουμε το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών του Δήμου Καβάλας και ευχαριστούμε που συνέδραμαν με την ενημερωτική δράση στο εκπαιδευτικό μας έργο για την καταπολέμηση κάθε μορφής βίας στη ζωή των μαθητών και μαθητριών μας.