Κωνσταντινούπολη 2024

Πρόγραμμα Εκπαιδευτικής Μετακίνησης στην Κωνσταντινούπολη στο πλαίσιοσυμμετοχής σε Μαθητικό Συνέδριο στο Ζωγράφειο Λύκειο. 

4 – 7 Απριλίου 2024

Περιήγηση στην Πλατεία Ταξίμ και στον πεζόδρομο του Πέραν.

Ξενάγηση στα αξιοθέατα της Πόλης ,Βυζαντινό Ιππόδρομο, Παλιά Βασιλική Δεξαμενή του Βυζαντίου, Αγία Σοφία.

Επίσκεψη στην Παναγία των Βλαχερνών, τη βυζαντινή εκκλησία της Κωνσταντινούπολης και ένα από τα σημαντικότερα προσκυνήματα της Παναγίας.

Επίσκεψη στο Οικουμενικό Πατριαρχείο και εκκλησιασμός στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι.

Επίσκεψη στην Αγία Τριάδα, τη μεγαλύτερη εκκλησία στην περιοχή Πέρα Επίσ κεψη στο Ζωγράφειο Λύκειο, ξενάγηση και συμμετοχή στο Μαθητικό συνέδριο Ξενάγηση εν πλω στον Βόσπορο. 

Επίσκεψη στην Αιγυπτιακή αγορά.

Περιήγηση στη φημισμένη συνοικία Ortakoy με τη χαρακτηριστική θέα στο στενό και τη γέφυρα του Βοσπόρου.