Πείραμα του Ερατοσθένη 2024

Για εκπαιδευτικούς λόγους, η μέθοδός του Ερατοσθένη εφαρμόζεται έως και σήμερα από μαθητές, ώστε -χρησιμοποιώντας βασικά στοιχεία τριγωνομετρίας- να υπολογίζουν την περιφέρεια του πλανήτη μας. 

Οι ισημερίες και τα ηλιοστάσια αποτελούν ιδανικές ημερομηνίες για την πραγματοποίηση του ιστορικού πειράματος του Ερατοσθένη. 

Το πείραμα πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Γενικό Λύκειο Κρηνίδων από τον υπεύθυνο καθηγητή Μαθηματικών Χατζηπροδρόμου Στέφανο μαζί με την Κουμουλίδου Σοφία και τον Μητρόπουλο Γεώργιο.