αποτροπή-πρόληψη εκδηλωσης πυρκαγιών

Σήμερα 1η Νοεμβρίου 2023, στο σχολείο μας, σε συνεργασία με την Πυροσβεστική Υπηρεσία Καβαλας ενημερωθήκαμε για θεματα αποτροπής-πρόληψης εκδηλωσης πυρκαγιών και για την τήρηση μέτρων πυροπροστασίας και μετρων πρόληψης σε περίπτωση ακραίων καιρικών φαινομένων και φυσικών καταστροφών. 

Η Διεύθυνση και ο Σύλλογος Διδασκόντων ευχαριστούν τον πυρονόμο κ. Νικόλαο Κομνηνό για την παρουσίαση - ενημέρωση και την Πυροσβεστική Υπηρεσία Καβάλας.