Αποτελέσματα Τμημάτων 5μελους

Α1

Τακτικά μέλη: 

Α2

Τακτικά μέλη: 

Α3

Τακτικά μέλη: 

Β1

Τακτικά μέλη: 

Β2

Τακτικά μέλη: 

Γ1

Τακτικά μέλη: 

Γ2

Τακτικά μέλη: