15 μελές

Το 15 μελές για το σχολικό 2023 - 2024


Πρόεδρος: Αθανασιάδης Γεώργιος

Αντιπρόεδρος: Χαραλαμπίδου Τζένη

Γραμματέας: Συγγιρίδου Σοφία

Μέλη: