Πανελλήνιες Εξετάσεις

Ως ώρα έναρξης εξέτασης ορίζεται η 08:30 π.μ., κοινή για τους υποψηφίους ημερήσιων και εσπερινών Λυκείων. Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 08:00 π.μ. Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος είναι τρεις (3) ώρες. Η εξεταστέα ύλη και τα θέματα των εξετάσεων είναι κοινά για όλους τους υποψηφίους ημερησίων και εσπερινών ΓΕΛ.


Πρόγραμμα εξετάσεων Ειδικών Μαθημάτων και Μουσικών Μαθημάτων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ του 2024

των ξένων γλωσσών είναι τρεις (3) ώρες,


των Σχεδίων ( Ελεύθερο και Γραμμικό) είναι έξι (6) ώρες,


για το μουσικό μάθημα «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» η εξέταση της φωνητικής ή οργανικής μουσικής διαρκεί 4΄ έως 6΄ λεπτά ανά υποψήφιο.


για το μουσικό μάθημα «Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία»,


η εξέταση συνολικά έχει διάρκεια τρεις (3) ώρες και 30΄ λεπτά.Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης :

Η διάρκεια εξέτασης για τα μαθήματα:


Ως προθεσμία διεξαγωγής Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας των υποψηφίων για την εισαγωγή στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) ακαδ. έτους 2024 - 2025 ορίζουμε το διάστημα από τη Δευτέρα 17/06/2024 και την Παρασκευή 28/06/2024.