ΕΠΑΙΝΟΙ - Διακρίσεις - Βεβαιωσεισ συμμετοχησ

SKM_C30824061911170_rotated.pdf
SKM_C30824020612360_rotated.pdf
ΕΠΑΙΝΟΣ ΖΩΓΡΑΦΕΙΟ 2024_rotated.pdf
Βραβείο σχολείου - Semester Run - 2ο Βραβείο (Λύκειο).pdf
Βραβείο σχολείου - No One will be left behind - Βραβείο (Λύκειο).pdf

Είχαμε φτιάξει καταπληκτικό παιχνίδι, δυστυχώς δεν συμμετείχαν άλλα Λύκεια και έτσι πήραμε το μοναδικό βραβείο