Σχολικό Έτος 2020 - 2021

The Tipping Point

Φέτος με το πρόγραμμα επαγγελματικού προσανατολισμού κάναμε συνολικά 15 επαγγελματικές συνεδρίες: