Όμιλος Μαθηματικών


Πρόταση Ομίλου Μαθηματικών της Α΄ λυκείου ΓΕΛ Κρηνίδων  2022-23


Μία φορά την εβδομάδα 2 διδακτικές ώρες. 


Εκπαιδευτικοί:

Θωμάς Νικόλαος(υπεύθυνος), Χατζηπροδρόμου Στέφανος(συμμετέχων)

Θεματική ομίλου: 

Ενίσχυση του ενδιαφέροντος των μαθητών για τα αντικείμενα των μαθηματικών.  

Εκπαιδευτικοί – παιδαγωγικοί στόχοι και προσδοκώμενα οφέλη:

Ανάπτυξη δεξιοτήτων και γνώσεων που σχετίζονται με τα μαθηματικά που δεν ανήκουν στο αναλυτικό πρόγραμμα ή ανήκουν αλλά δεν αναπτύσσονται σε εύρος στα σχολικά εγχειρίδια. Ενθάρρυνση ενασχόλησης με τα μαθηματικά για μαθητές που δεν βρίσκουν ενδιαφέρον σε αυτά. Καλλιέργεια των ενδιαφερόντων και των κλίσεων των μαθητών που βρίσκουν ενδιαφέρον σε αυτά. 

Αναλυτικό πρόγραμμα


Το πρόγραμμα θα προκύψει μετά από συζήτηση και διερεύνηση των ενδιαφερόντων των μαθητών με ενδεικτική θεματολογία: 

Προτεινόμενο υλικό :

Βιβλία, ταινίες , ιστοσελίδες .

Τάξη:  Α’ λυκείου

Αποτίμηση των προσδοκώμενων αποτελεσμάτων:

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος.

Παραδοτέα:

Συμμετοχές σε διαγωνισμούς, παρουσιάσεις θεμάτων, περιλήψεις και σχόλια για βιβλία, λειτουργία σελίδας στο σχολικό δίκτυο και συγγραφή άρθρων για αυτήν. Συμμετοχή στο πείραμα του Ερατοσθένη στο τέλος του Μαρτίου.

Συνεργασίες:
Πρόταση Ομίλου Μαθηματικών ένας Β΄ λυκείου ΓΕΛ Κρηνίδων  2022-23


Μία φορά την εβδομάδα 2 διδακτικές ώρες. 


Εκπαιδευτικοί:

Χατζηπροδρόμου Στέφανος(υπεύθυνος), Θωμάς Νικόλαος(συμμετέχων)

Θεματική ομίλου: 


Αναλυτικό πρόγραμμα


Το πρόγραμμα θα προκύψει μετά από συζήτηση και διερεύνηση των ενδιαφερόντων των μαθητών με ενδεικτική θεματολογία: 

Προτεινόμενο υλικό :

Βιβλία, ταινίες , ιστοσελίδες .

Τάξη:  Β’ Λυκείου

Αποτίμηση των προσδοκώμενων αποτελεσμάτων: Με την ολοκλήρωση του προγράμματος.

Παραδοτέα:

Συμμετοχές σε διαγωνισμούς, παρουσιάσεις θεμάτων, περιλήψεις και σχόλια για βιβλία, λειτουργία σελίδας στο σχολικό δίκτυο και συγγραφή άρθρων για αυτήν. Συμμετοχή στο πείραμα του Ερατοσθένη στο τέλος του Μαρτίου.

Συνεργασίες: