Όμιλος Πληροφορικής

Στόχος


 Στόχος της θέσπισης του συγκεκριμένου ομίλου είναι οι μαθητές να αποκτήσουν δημιουργικές δεξιότητες και να διερευνήσουν σε βάθος τα όποια ενδιαφέροντά τους πάνω στην Πληροφορική. Σκοπός είναι να κατασκευάσουν συσκευές ή εφαρμογές. Οι κατασκευές αυτές ανάλογα με την πεποίθηση των μαθητών, μπορούν να συμμετέχουν σε διάφορους διαγωνισμούς.


Υπεύθυνοι

Σαββίδης Ιωάννης

Κουμουλίδου Σοφία

Υλοποίηση


Η υλοποίηση ενός project μπορεί να γίνει ατομικά, ομαδικά ή ολόκληρος ο όμιλος. Για την υλοποίηση θα χρησιμοποιείται υλικό που θα διαθέτει το σχολείο ή ο διοργανωτής.

Αναλυτικό Πρόγραμμα


Οι συναντήσεις με τα μέλη του ομίλου θα είναι 2 με 3 ώρες την εβδομάδα. Το μέρος της συνάντησης θα είναι είτε με φυσική παρουσία στο εργαστήριο Πληροφορικής του σχολείου ή οι συναντήσεις θα διεξάγονται διαδικτυακά και σύγχρονα λογισμικό που θα διαθέτει το σχολείο. Πορεία υλοποίησης

Τα πρώτα δύο βήματα είναι κοινά για τις δύο επιλογές υλοποίησης.Περίπτωση επιλογής κατασκευής με μικροελεγκτή.Το βήμα 3 έχει μία διάρκεια ενός μήνα, τα βήματα 4 και 5 επίσης. Τα βήματα 6 και 7 μπορούν να εκτελεστούν παράλληλα και θα έχουν διάρκεια 1 μήνα και τέλος τα βήματα 8 και 9 επίσης 1 μήνας. Συνολικά δηλαδή 5 με 6 μήνες.


Σε περίπτωση υλοποίησης λογισμικού. Πέρα από μία εφαρμογή ως λογισμικό μπορεί να χαρακτηριστεί και ένα παιχνίδι.Εδώ η διάρκεια είναι συνολικά πάλι ένα εξάμηνο. 


Τελικός σκοπός


Ως τελικός σκοπός, πέρα από την συμμετοχή σε διάφορους διαγωνισμούς είναι η δημιουργία μιας παράδοσης στο σχολείο. Η οποία θα αποτελείται από παιδιά διαφόρων τάξεων. Όπου οι παλαιότερη θα καλωσορίζουν τα νέα μέλη.