Εγγραφή Μαθητών

Οδηγιεσ εγγραφησ 

για το σχολικο ετοσ 

2024 - 2025 

Αγαπητοί γονείς,

Ενόψει της λειτουργίας της εφαρμογής e-εγγραφές για την υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων εγγραφής, ανανέωσης εγγραφής ή μετεγγραφής των μαθητών/τριών B' και Γ' τάξη για το σχολικό έτος 2024 - 2025, σας παρακαλούμε να:

1ος Τρόπος

 συμπληρώσετε και να μας στείλετε στο email του σχολείου mail@lyk-krinid.kav.sch.gr  2 υπεύθηνες δηλώσεις (κηδεμόνας Α, κηδεμόνας Β) μέσω gov στο παρακάτω σύνδεσμο

https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses  με τα παρακάτω κείμενα. 

Κηδεμόνας Α

1. Επιθυμώ να λαμβάνω οποιαδήποτε ενημέρωση αφορά το τέκνο/ κηδεμονευόμενο/η μου …………………………………………………………………………… (ονοματεπώνυμο μαθητή/τριας) στον αριθμό τηλεφώνου και στη δ/νση ηλεκτρ. ταχυδρομείου (Εmail) που αναγράφονται ανωτέρω.

2. Η διεύθυνση κατοικίας του/της μαθητή/τριας (τέκνου/ κηδεμονευόμενου/ης μου) είναι:

ΟΔΟΣ:………………………………………………………………………………………………………………………………..

ΑΡΙΘΜΟΣ:……………………………….....

Τ.Κ.: ……………………………………………

ΔΗΜΟΣ/ΠΟΛΗ: ……………………………………………………….

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ (ΝΟΜΟΣ): ……………………………………………………………….

3. Θα υποβάλω, ως κηδεμόνας E-eggrafes, εγώ ο/η …………………………………………………… ( Όνομα κηδεμόνα - όπως αναγράφεται στο TaxisNet) ,……………………………………………………...(Επώνυμο κηδεμόνα- όπως αναγράφεται στο TaxisNet) του…………………..………. (Πατρώνυμο κηδεμόνα) την ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής/ανανέωσης εγγραφής/ μετεγγραφής του/της μαθητή/τριας (τέκνου/ κηδεμονευόμενου/ης μου) για ΓΕ.Λ./ ΕΠΑ.Λ. / Π.ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2024-2025, μέσω της εφαρμογής e-εγγραφές.

Κηδεμόνας Β

1. Επιθυμώ να λαμβάνω οποιαδήποτε ενημέρωση αφορά το τέκνο/ κηδεμονευόμενο/η μου …………………………………………………………………………… (ονοματεπώνυμο μαθητή/τριας) στον αριθμό τηλεφώνου και στη δ/νση ηλεκτρ. ταχυδρομείου (Εmail) που αναγράφονται ανωτέρω.

2. Η διεύθυνση κατοικίας του/της μαθητή/τριας (τέκνου/ κηδεμονευόμενου/ης μου) είναι:

ΟΔΟΣ:………………………………………………………………………………………………………………………………..

ΑΡΙΘΜΟΣ:……………………………….....

Τ.Κ.: ……………………………………………

ΔΗΜΟΣ/ΠΟΛΗ: ……………………………………………………….

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ (ΝΟΜΟΣ): ……………………………………………………………….

3. Συναινώ να υποβάλει ο έτερος κηδεμόνας την ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής/ανανέωσης εγγραφής/ μετεγγραφής του/της μαθητή/τριας (τέκνου/ κηδεμονευόμενου/ης μου) για ΓΕ.Λ./ ΕΠΑ.Λ. / Π.ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2024-2025, μέσω της εφαρμογής e-εγγραφές, προκειμένου να εγγραφεί και να φοιτήσει το τέκνο/ ο/η κηδεμονευόμενος/η μου στη σχολική μονάδα που θα κατανεμηθεί μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των εγγραφών, ανανεώσεων εγγραφών ή μετεγγραφών, όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.


2ος Τρόπος

ή με ΥΔ με το γνήσιο της υπογραφής από τα ΚΕΠ (ΥΔ α, ΥΔ β)

Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε εδώ την επιστολή προς τους γονείς εδώ.


Οι υπέυθυνες δηλώσεις πρέπει να αποσταλλούν στο σχολείο μας (mail@lyk-krinid.kav.sch.gr) μέχρι της 22/04/2024.

Οι Μαθητές που θα φοιτήσουν στην Α΄ Λυκείου πρέπει επιπλέον να προσκομίσουν ένα ατομικό δελτίο υγείας συμπληρωμένο από γιατρό καθώς και 2 φωτογραφίες. Το έγγραφο μπορείτε να το κατεβάσετε από τον σύνδεσμο εδώ