Λίγα λόγια

Υπάρχει μόνιμη προσπάθεια του Συλλόγο Διδασκώντων και της Διεύθυνσης του Σχολείου να χρησιμοποιήσει την τεχνολογία με μοναδικό σκοπό την βελτίωση της ποιότητας της διδακτικής διαδικασίας. Είμαστε συνεχώς στην αναζήτηση καλών πρακτικών που βελτιώνουν την καθημερινότητα των μαθητών και των εκπαιδευτικών. 

Γι αυτό το λόγο προσπαθούμε να διαθέτουμε σε μόνιμη βάση, σε κάθε αίθουσα διδασκαλίας και σε κάθε εργαστήριο projectors με διαδίκτυο ενσύρματο και ασύρματο καθώς επίσης, ασύρματη προβολή εικόνας και ήχου μέσω chromecast. 

Παρέχουμε σε κάθε εκπαιδευτικό tablet (ipad ή android) ή φορητό υπολογιστή, καθώς και λογαριασμό σε ψηφιακές υπηρεσίες του σχολείου μας μέσω του G Suite for Education. 

Διαθέτουμε έγχρωμα και ασπρόμαυρα φωτοτυπικά με αυτόματη συραφή, ενσωματομένα στο τοπικό δίκτυό μας, έτσι ώστε όλοι από παντού να μπορούν να εκτυπώνουν. 

Εκμεταλευόμαστε την σάρωση κάθε φωτοτυπικού για την ψηφιοποίηση εγγράφων, ώστε η αναζήτησή τους και η ανάκτησή τους να γίνεται γρήγορη κι αποδοτική. 

Καλύπτουμε όλη την επιφάνεια του σχολείου με Wifi (mesh = ένα ενιαίο δίκτυο) που μας επιτρέπει να έχουμε σταθερή σύνδεση σε όλους του συνδεδεμένους (μέχρι 250 συνδέσεις). 

Διατηρούμε ιστοσελίδα που ενημερώνεται εύκολα και γρήγορα. Διαθέτει την δυνατότητα να προβάλλεται σωστά σε κάθε χρήστη είτε είναι από σταθερό υπολογιστή, είτε από κινητό τηλέφωνο.

Εκτυπώνουμε τρισδιάστατα σε κάθε ευκαιρία που μας παρουσιάζεται με τον Prusa Mini.