Καθηγητές


Αρετή Κώτση, Θεολόγος, Διευθύντρια

Ιωάννης Σαββίδης, Πληροφορικός, Υποιευθυντής

Χαρούλα Σαμαρά, Οικονομολόγος

Στέφανος Φράγκος, Φιλόλογος

Σταυρούλα Κατραούρα, Φιλόλογος

Βικτωρία Σωτηριάδου, Χημικός

Κωνσταντίνος Πατσιούρας, Φιλόλογος

Λαμπρινή Τσιμηρίκα, Φιλόλογος

Χατζηπροδρόμου Στέφανος, Μαθηματικός

Σπανίδου Σωτηρία, Γερμανικών

Κουμουλίδου Σοφία Φυσικός

Ξακουστού Σοφία, Φυσικής Αγωγής

Δήμητρα Σπατίδογλου, Αγγλικής Φιλολογίας