Εκμάθηση του SketchUp for education

Το SketchUp είναι ένα λογισμικό που αναπτύχθηκε από την Google προκειμένου να καταστευαστούν εύκολα και γρήγορα κτήρια και 3d αντικείμενα που θα μπορούσαν τοποθετηθούν "πάνω" στο Google Earth. Στην συνέχεια πουλήθηκε στην Trimble. Ξεκίνησε ως λογισμικό που κατέβαινε και εγκαθήσταντο σε υπολογιστή. Τα τελευταία χρονια η Sketchup μεταπήδησε όπως και τα όλα τα υπόλοιπα σοβαρά λογισμικά στο cloud. Με αυτό τον τρόπο όλοι θα μπορούν να μπαίνουν χωρίς εγκατάσταση στον υπολογιστή.

1 Βήμα

Από την σελίδα www.sketchup.com ψάχνουμε να βρούμε τα products. Το Sketchup Παρέχει πολλαπλά λογισμικά αλλά εμείς θα επιλέξουμε αυτο που βασίζεται στο web για να αποφύγουμε ασυμβατότητες και να διατηρήσουμε τον απλό χαρακτήρα.

2 Βήμα

Επιλέγουμε την υπηρεσία που είναι για το Web και ενδεχομένος να μας ζητήσει σε αυτό το βήμα ή στο επόμενο να μπούμε σε λογαρισμό που διατηρούμε στην Google.

3 Βήμα

Πατάμε το Start Modeling και φορτώνει το περιβάλλον

4 Βήμα

Μπήκατε στο περιβάλλον του Sketchup

5 Βήμα

Καθορισμός της μονάδας μέτρησης. Κάτω δεξιά πατάμε το σύμβολο πληροφοριών

6 Βήμα

Επιλέγουμε μονάδα μέτρησης τα μέτρα κι όχι τις inches

7 Βήμα

Κλείνουμε το παράθυρο.

Σε αυτό το σημείο πρέπει να έχεται υπόψη σας έναν σημαντικό συνδιασμό κουμπιών.Ο λόγος για το UNDO . Ο συνδιασμός πλήκτρων είναι Ctrl + Z ή με το ποντίκι (βλέπε εικόνα). Η εντολή UNDO είναι η αναίρεση της προηγούμενης πράξης. Κατά την διάρκεια του σχεδιασμού θα γίνονται πάντα λάθη. Επίσης η κάθε λανθασμένη επιλογή κι όχι μία ολοκληρωμένη πράξη, τερματίζεται με το κουμπί ESC τέρμα πάνω αριστερά.

2η φαση

Σκοπός είναι να κατασκευάσουμε ένα δωμάτιο με συγκεκριμένες διαστάσεις κάνοντας χρήση τα εργαλεία του SketchUp. Το δωμάτιο θα έχει διαστάσεις 4 μέτρα επί 5 μέτρα, ύψος 3 μέτρα και οι εξωτερικοί τοίχοι θα έχουν πάχος 15 εκατοστά.

Επιλογή εργαλείου σχεδιασμού τετράπλευρου.

Εφόσον λοιπόν έχει επιλεγεί το εργαλείο αυτό πατάμε (κλικ = δεν κρατάμε πατημένο το κουμπί του ποντικιού) στην σχεδιαστική επιφάνεια το σημείο στο οποίο ιδεατά θέλουμε να βρίσκεται το δωμάτιο. Στην συνέχεια κι ενώ μετακινούμε το ποντίκι επάνω στην επιφάνει παρατηρήστε κάτω δεξιά τις διαστάσεις που διαμορφώνονται με την κίνηση. Εκεί που ξανακάνουμε κλικ σχηματίζεται το επίπεδο.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!!!! Εάν δεν πετύχουμε ακριβώς τις διαστάσεις 4m και 5m... δεν πειράζει! Αμέσως μετά το 2ο κλικ ο cursor (το σύμβολο γραφής) τοποθετείτε αμέσως στο πλαίσιο κειμένου κάτω δεξιά, που είναι υπεύθυνο για τις διαστάσεις και γράψουμε: 4,5

Τότε η διάσταση του επιπέδου προσαρμοζεται σε αυτό. Επίσης τονίζω ότι οι δεκαδικοί αριθμοί εκφράζονται με υποδιαστολή να είναι η τελεία (.) και όχι το κόμμα (,). Το κόμμα (,) διαχωρίζει τις διαστάσεις.

Έτσι προκείπτει το επίπεδο που απεικονίζεται.

Στην συνέχεια θέλουμε να φτιάξουμε τους τοίχους. Επιλέγουμε ένα εργαλείο που δημιουργεί πλαίσια με συγκεκριμένη απόσταση απο το αρχικό πλαίσιο.

Κάνουμε κλικ το πλαίσιο του επιπέδου και το μετακινούμε προς τα έξω. Φτάνουμε στην διάσταση που θέλουμε (δηλαδή το πάχος των τοίχων να είναι 0.15) και ξανά κάνουμε κλικ.

Εάν δεν πετύχουμε ακριβώς την διάσταση, τότε απλά αμέσως μετά το 2ο κλικ γράφουμε 0.15 και πατάμε enter. Κάτω δεξιά στο πλαίσιο κειμένου που αναγράφεται Dimension θα φανεί το πάχος.

Τώρα πρέπει να σηκώσουμε τα τοίχοι. Εδώ θα κλικάρουμε το εργαλείο που απεικονίζεται.

Στην συνέχεια κάνουμε κλικ επάνω στην επιφάνεια που θέλουμε να ανεβάσουμε και μετά κινούμε το ποντίκι, ώστε να σηκώσουμε την επιφάνεια μέχρι τα 3 μέτρα. Γνωρίζουμε πλέον τον τρόπο με τον οποίο θα σηκωθεί το τοίχος ακριβώς 3 μέτρα.

Το δωμάτιο τώρα θέλουμε να βλέπουμε απο διαφορετική σκοπιά. Γι αυτό εάν πατάμε συνεχώμενα την ροδέλα του ποντικού παρατηρούμε ότι αλλάζει το σύμβολο του ποντικιού. Κάθε κίνησή του ποντικιού περιστρέφει την όψη του δωματίου.

Τώρα θα δημιουργήσουμε άνοιγμα για μία πόρτα. Η πόρτα έχει άνοιγμα 1m και ύψος 2.2m. To άνοιγμα να ξεκινάει από την μέση. Επιλέγουμε το Rectangel και πηγαίνουμε στη μέση.

Δημιουργούμε ένα άνοιγμα 2.2m με 1m

Επιλέγουμε τώρα το εργαλείο push και pull και "πατάμε" την επιφάνεια προς τα μέσα. Έτσι ώστε να σταματήσουμε στην άλλη μεριά του τοίχου. Αφού κάνουμε κλικ στην επιφάνεια μπορούμε με το ποντίκι να μετακινηθούμε στην άκρη του τοίχου όπως φαίνεται στην εικόνα.

3η φαση

Τώρα θα επεκταθούμε προκειμένου να μάθουμε κι άλλα εργαλεία του Sketchup. Γι' αυτό θα σχεδιάσουμε παράθυρο.

Τώρα θέλουμε να αυξήσουμε την ακρίβεια των κινήσεών μας, μετρώντας ακριβώς τις αποστάσεις και συντεταγμένες επιλέγουμε το Tape Measure

Θα σχεδιάσουμε τώρα ένα παράθυρο διατάσεων 1μ επί 1 μ. Θα ξεκινάει από την άκρη ενός τοίχου της πόρτας σε απόσταση 2μ και θα τελειώνει στο 1μ από το "ταβάνι". 1η διάσταση λοιπόν είναι να μετρήσουμε 2μ από το τοίχο. (Να γνωρίζεις ότι δεν είναι ανάγκη να προσπαθείτε να με το ποντίκι να μετράτε ακριβώς. Αμέσως μετά την τοποθέτηση σε τυχαίο σημεία γράφουμε 2 και πατάμε enter. Τότε θα μετατοπηστεί η γραμμή ακριβώς 2μ.)

Αντίστοιχα θα τραβήξουμε μεζούρα 1μ από το "ταβάνι".

Στη συνέχεια θα επιλέξουμε το Rectangle και θα σχεδιάσουμε 1 επί 1 ένα τετράγωνο, από το σημείο τομής.

Τώρα με το push-pull δημιουργούμε το παράθυρο, πιέζωντας προς τα μέσα.

Τώρα πρέπει να σβήσουμε τις γραμμές.

  1. Πατάμε το select και επιλέγουμε τις γραμμές. Η διαγραφή γίνεται με 2 τρόπους. Πατάμε το πλήκτρο delete του πληκτρολογιού ή πατάμε δεξί κουμπί του ποντικιού και επιλέγουμε erase.

  2. Πατάμε επάνω στην γόμα και μετά επάνω στις γραμμές.