Σε αυτή την σελίδα θα παρουσιαστούν βήμα προς βήμα η κατασκευή ενός παιχνιδιού στο App Inventor. Βασική προϊπόθεση είναι ο μαθητής να κατεβάσει στο κινητό του την συνδετική εφαρμογή MIT AI2 Companion. Μετά την υλοποίηση των βημάτων ο χρήστης έχει να επιλέξει από το ai2.appinventor.mit.edu την επιλογή connect->AI Companion και να σκανάρει από το κινητό μέσω της εφαρμογής τον κώδικα της σελιδας.  Οι δύο ήχοι που χρησιμοποιώ θα τους κατεβάσετε από εδώ GolfBallIntoTheHole, boing. Για την κοινοποίηση της ολοκληρωμένης εικόνας θα χρειαστείτε εικόνα που υπάρχει εδώ.

Μεταξύ 5ου και 6ου βίντεο δεν περιγράφω ότι δημιούργησα την αναπήδηση όταν φτάνει η μπάλα στα όρια. Συμπληρώνω: 'Πατάτε το GolfBall και βρίσκεται δύο τουβλάκια. Το ένα είναι when ..... EdgeReached και το άλλο call GolfBall.bounce. Τοποθετείτε το ένα μέσα στο άλλο και με το ποντίκη τραβάτε το edge από το GolfBall σε get edge.

Το διπλανό βίντεο δείχνει πως να κοινοποιήσετε το έργο σας.