Ψυχολογική Στήριξη

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ


Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,

Σας ενημερώνουμε ότι, στο πλαίσιο της Πράξης “Υποστήριξη σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Γενικής Εκπαίδευσης από Ψυχολόγους και Κοινωνικούς Λειτουργούς», τοποθετήθηκε στο σχολείο μας Ψυχολόγος (κα. Εμμανουηλίδου Κατερίνα), ως Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΕΠ) έως το τέλος του σχολικού έτους. Η ψυχολόγος θα βρίσκεται στο χώρο του σχολείου κάθε Πέμπτη (9:00-13:30).

Έργο της σχολικής ψυχολόγου είναι η συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές και τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο, με απώτερο σκοπό την ενδυνάμωση της σχολικής κοινότητας και τη δημιουργία ενός ασφαλούς σχολικού περιβάλλοντος. Ο ρόλος της είναι υποστηρικτικός, ενημερωτικός και διαμεσολαβητικός. Πιο συγκεκριμένα, το έργο της αφορά:

α) την παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης στους εκπαιδευτικούς, τους γονείς και τους μαθητές, καθώς και 

β) την υλοποίηση προγραμμάτων προαγωγής της ψυχικής υγείας και ομαδικών δράσεων εντός της σχολικής τάξης, σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς και σχετικούς αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες.

Επισημαίνεται ότι για τις ατομικές συμβουλευτικές συναντήσεις με τους μαθητές είναι απαραίτητη η έγγραφη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων, με τη συμπλήρωση της Υπεύθυνης Δήλωσης, ή μέσω gov.gr με κείνενο που θα βρείτε παρακάτω.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή τον προγραμματισμό σχετικής συνάντησης με τη ψυχολόγο, επικοινωνήστε με τη Διεύθυνση καλώντας στο τηλέφωνο του σχολείου ή με email στο mail@lyk-krinid.kav.sch.gr  


Κείμενο για υπεύθυνη δήλωση:

Ως κηδεμόνας του/της μαθητής/τριας ............................................................................................................ του τμήματος .......... του ΓΕΛ Κρηνίδων, συναινώ/επιτρέπω τη συμμετοχή του παιδιού μου σε ατομικές συναντήσεις συμβουλευτικής υποστήριξης με τη ψυχολόγο που έχει τοποθετηθεί στο σχολείο, Τόμκου Βασιλική, σύμφωνα με το πρόγραμμα «Υποστήριξη σχολικών Μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης από Ψυχολόγους και Κοινωνικούς Λειτουργούς», εντός του σχολικού ωραρίου. Διευκρινίζεται ότι προκειμένου να δεχτεί το παιδί μου την παραπάνω υποστήριξη επιτρέπω να μην παρακολουθήσει το αντίστοιχο μάθημα.